Corporaties mogen meer middenhuur bouwen

Nieuws Nieuws · 8 december 2020
Expert
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering

Woningcorporaties kunnen weer makkelijker huurwoningen bouwen die boven de sociale huurgrens vallen. Het kabinet paste bij Prinsjesdag de regelgeving aan waardoor de markttoets tijdelijk wordt afgeschaft en er geen goedkeuring nodig is voor niet-DAEB-investeringen zoals middeldure huurwoningen. Aedes is blij met dit besluit.

Update 8 december 2020

De buitenwerkingstelling van de markttoets gebeurt via een wijziging in de Woningwet. De gewijzigde wet treedt naar verwachting in op 1 juli 2021 en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Minister Ollongren heeft in een brief laten weten de Aw een aanwijzing te hebben gegeven om de markttoets niet meer te handhaven. Dat betekent dat corporaties nu al vanuit de niet-DAEB kunnen investeren in middeldure huur, sociale koop en gemengde projecten.

Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral richten op hun kerntaak: sociale huurwoningen bouwen. Het hogere huursegment, tussen 700 en 1.000 euro, was in eerste instantie voor de vrije markt. Corporaties mochten in principe wel middenhuur bouwen op nieuwe grond, maar daarvoor moest de gemeente eerst een marktverkenning doen om te onderzoeken of private marktpartijen die woningen niet wilden bouwen. In de praktijk betekende de markttoetseis dat corporaties helemaal niet meer bouwden voor middenhuur, omdat de gemeentelijke procedure vrijwel nooit werd opgestart.

Markttoets tijdelijk buiten werking

In de tussentijd is er  een groot tekort ontstaan aan middenhuurwoningen; de vraag groeit harder dan het aanbod. Om de bouw van die woningen aan te jagen, wordt de markttoets voor drie jaar buiten werking gesteld. Dat betekent dat woningcorporaties meer middenhuur kunnen bouwen. Openbare publicatie (de marktverkenning) van deze bouwplannen is in deze tussenperiode niet nodig. Het is voldoende als corporaties hun plannen opnemen in openbare stukken. Denk aan prestatieafspraken, dPi en het jaarverslag.

Omdat een dPi voor vijf jaar geldt, kunnen corporaties plannen ontwikkelen voor niet-DAEB-woningen voor de komende acht jaar, zónder dat ze zijn gebonden aan de markttoets. Corporaties doen er dus goed aan nu al niet-DAEB-woningen op te nemen in hun dPi.

Aedes ondersteunt de leden bij planontwikkeling voor middenhuur. Nog dit jaar biedt Aedes twee webinars aan met goede voorbeelden van bouw voor middenhuur.