Eenvoudiger markttoets weer een stap dichterbij

Nieuws Nieuws · 24 juni 2019

De vereenvoudiging van de markttoets is weer een stap verder nu de Wet Maatregelen Middenhuur is gepubliceerd. Dat maakt het voor woningcorporaties gemakkelijker om middeldure huurwoningen te bouwen. Het kabinet verwacht dat deze wet voor corporaties een verlichting van de administratieve lasten van 6 procent oplevert, ofwel 10.800 euro per jaar. 

De markttoets van de gemeente peilt of commerciële partijen interesse hebben om middeldure huurwoningen te bouwen. Zo niet, dan mogen woningcorporaties deze bouwen. De wet is op 18 juni 2019 gepubliceerd in het Staatsblad. Aedes zet zich al geruime tijd in voor een vereenvoudiging van de markttoets. 

De Wet Maatregelen Middenhuur regelt vereenvoudiging van wet- en regelgeving op drie niveaus. Het deel wat nu is gepubliceerd regelt de aanpassing van de Woningwet. Aanpassing in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zit in de consultatiefase en aanpassingen in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) gelden al sinds 2018.

Aanpassing Woningwet

De aanpassingen in de wet gaan naar verwachting per 1 juli 2020 in. Dat gaat bijvoorbeeld om: 

  • Minder vaak vooraf toetsing van de markttoets door de Autoriteit woningcorporaties.
  • Minder procedurestappen bij het goedkeuringsproces van de markttoets.
  • Geen rendementseisen meer op projectniveau.

Stap voor stap

De Wet Maatregelen Middenhuur regelt vereenvoudiging van wet- en regelgeving in verschillende stappen:

  • Aanpassing Woningwet die nu in het Staatsblad staat, naar verwachting per 1 juli 2020 effectief.
  • Aanpassing van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van markttoets naar marktverkenning. De voorrangspositie van marktpartijen bij marktverkenning verdwijnt hiermee en de processen rond de goedkeuringsaanvraag zijn versimpeld. Corporaties kunnen in de consultatiefase tot 27 juni 2019 hierop reageren. 
    Eerder is bij erfpacht en gemengde sociale/vrije huur complexen besloten om tot ontheffing  van de markttoets te komen. Dit besluit wordt geeffectueerd per 1 juli 2019.
  • De Regeling toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is in 2018 al aangepast, waardoor er geen minimale rendementseis op projectniveau meer vereist is bij niet-DAEB-werkzaamheden. Corporaties kunnen hierdoor gemakkelijker huurwoningen tussen 710 en 1.000 euro bouwen.

Zie ook: Vereenvoudiging markttoets stap voor stap