Efficiënt bouwen met de Woningmakers

Bij grote bouwopgaven kan het gebeuren dat ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties hun plannen niet goed op elkaar afstemmen. Wat de woningbouw niet ten goede komt. In de gemeente Hoorn vormde een grote woningbouwambitie de aanleiding om te starten met de Woningmakers, een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties. Het doel: grip krijgen op de opgave en efficiënt werken.

Afstemming en uitruil

Wat Tip veel ziet gebeuren is dat partijen hetzelfde hebben bedacht. Of mogelijke uitruil over het hoofd zien. ‘Dan willen we bijvoorbeeld allemaal dezelfde soort appartementen bouwen, terwijl er ook grote vraag is naar eengezinswoningen. Of een corporatie wil grote betaalbare jaren 80 woningen uitponden, terwijl een ontwikkelaar juist van de gemeente de vraag kreeg om betaalbare koopwoningen te realiseren.’

Samenwerking leidt dus tot een slimmere aanpak. Tip kan zich voorstellen dat in de toekomst ook nutsbedrijven en warmteleveranciers aanschuiven. ‘Want die energietransitie moeten we met elkaar doen. Dat is de kracht van de Woningmakers: we vinden elkaar daar waar nodig. Een stad bouw je immers samen.’

Lees meer over de Woningmakers