Meer flexwoningen voor spoedzoekers

Nieuws Nieuws · 5 juni 2019

De ontwikkeling van prefab-woningen en andere flexibele woonvormen krijgt een impuls met onder meer een vrijstelling van de verhuurderheffing. Gemeenten kunnen voor het toewijzen van locaties langer afwijken van het bestemmingsplan. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen voor mensen die snel een huis zoeken, vindt Aedes. 

Prefabwoningen

Bij flexwonen gaat het om verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen: zoals een gebouw dat een tijdelijke woonfunctie krijgt of een locatie voor tijdelijk gebruik. Volgens de minister zijn het meestal kleine woningen die te realiseren zijn door zowel nieuwbouw als transformatie van bestaande gebouwen. Vaak gaat het om prefab-woningen die deels of helemaal in de fabriek zijn gebouwd en makkelijk verplaatsbaar zijn.

Stimuleringsmaatregelen

De minister wil het flexwonen verder stimuleren en werkt aan verschillende maatregelen voor de korte en langere termijn. Zoals:

 • Vrijstelling verhuurderheffing
  De minister ziet mede door gesprekken met Aedes de noodzaak van een tijdelijke vrijstelling voor flexibele en tijdelijke woningen. Deze vrijstelling gaat alleen gelden voor locaties waar nog geen bestemming wonen ligt. De minister bereidt nu de noodzakelijke wetswijzing voor.
 • Verruiming mogelijkheden langere exploitatieperiode
  Onder de Crisis- en Herstelwet wordt het mogelijk om 15 jaar in plaats van 10 jaar af te wijken van het bestemmingsplan als een locatie geen woonbestemming heeft. Dat maakt exploitatie rendabeler. Vanaf 2021 zijn onder de Omgevingswet in het omgevingsplan tijdelijke regels zonder maximale tijdsduur mogelijk. 
 • Gebiedsgerichte versnellingsaanpak
  Samen met de provincies en het Planbureau voor de Leefomgeving werkt de minister aan onder meer regionale kennisbundeling van aantallen woningzoekenden en mogelijke geschikte locaties. Op basis van die informatie nodigt het ministerie later gemeenten, corporaties en andere partijen uit om projectvoorstellen in te dienen.
 • Wetgevingsscan
  De minister brengt wet- en regelgeving in kaart, zoals het type huurcontract, bouwregelgeving en de vraag of tijdelijke woningen roerend of onroerend zijn. 
 • Borgen vervolghuisvesting na flexwonen 
  De minister kijkt onder meer naar mogelijkheid om huidige tijdelijke huurcontract van maximaal twee jaar te verlengen naar bijvoorbeeld drie jaar.

Aedes vindt het een goede zaak dat de minister de flexibele woonvormen stimuleert en hiervoor een korting op de verhuurderheffing geeft. Betaalbaar bouwen betekent ook betaalbaar verhuren. Deze innovatieve manier van bouwen kan bovendien de ontwikkeling van vernieuwingen in de bouw van reguliere, permanente woningen stimuleren.