Stikstofbesluit vergroot woningtekort

Nieuws Nieuws · 17 oktober 2019
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Veel bouwprojecten liggen stil sinds de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gevolg: het woningtekort loopt steeds verder op. Aedes en andere partijen uit de woningsector vragen het kabinet om nu tijdelijke maatregelen te nemen voor hervatting van de woningbouw.

De PAS-uitspraak heeft de vergunningverlening voor woningbouwprojecten aangescherpt. Hierdoor liggen veel bouwprojecten stil en is niets duidelijk over hervatting. De gevolgen laten zich raden: nog meer mensen kunnen geen geschikte woning vinden en bouwbedrijven komen in de problemen. Het CBS maakte op 16 oktober bekend dat in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo weinig vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven als nu het geval is.

Het Rijk neemt geen duidelijk standpunt in als het gaat om de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de woningcrisis. Provincies interpreteren de uitspraak elk op hun eigen manier. Aedes vindt dit een zorgelijke situatie en vreest dat woningzoekenden zo nog langer op een woning moeten wachten.

Lage stikstofuitstoot door woningbouw

Het kabinet moet een einde maken aan de woningcrisis, stellen brancheverenigingen van bouwers, ontwikkelaars, huurders en ook Aedes. Met Bouwend Nederland, NVB-Bouw, NEPROM, Woonbond en IVBN hebben we het kabinet het rapport Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling aangeboden. Uit dit rapport blijkt dat woningbouw een dermate lage, en bovendien tijdelijke, stikstofuitstoot veroorzaakt, dat natuurgebieden hierdoor vrijwel geen schade leiden.

Vergunningsplicht versoepelen

Aedes onderschrijft de aanbevelingen van het rapport. Voorstel is om een tijdelijk maximum aan stikstofuitstoot in te voeren voor gebruik van de woningen na oplevering, de zogenoemde tijdelijke drempelwaarde. Woningbouwprojecten die in de gebruiksfase deze tijdelijke drempelwaarde niet overschrijden, vallen niet onder de vergunningsplicht. Deze projecten kunnen dan ook worden hervat.

De tijdelijke drempelwaarde voor stikstofuitstoot zou moeten gelden totdat het kabinet een definitieve regeling voor een drempelwaarde heeft vastgesteld.

Met dit voorstel kan de bouw van het slot en kunnen bouwbedrijven en projectontwikkelaars de woningbouw voortzetten, waarbij significante schade aan Natura 2000-gebieden is uitgesloten. Zo kunnen de bouw- en woningsector verder werken aan bestrijding van de woningcrisis.