Taskforce Nieuwbouw: wat zijn succesfactoren voor versnelling nieuwbouw?

Nieuws Nieuws · 17 mei 2023
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Sneller en meer woningen bouwen: de wil is er, maar het blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Toch kan het wel, zo laten genoeg woningcorporaties zien. Wat zijn hun succesfactoren? 

De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties is in het leven geroepen om te helpen de bouw van corporatiewoningen te versnellen. Voorzitter Staf Depla ging samen met Johan Conijn (directeur Finance Ideas en emeritus-hoogleraar woningmarkt) langs bij 8 woningcorporaties die in de afgelopen 5 jaar relatief veel woningen bouwden. Deze corporaties overwonnen obstakels waar ongetwijfeld ook andere corporaties mee worstelen. Hoe deden ze dat? Wat is ervoor nodig? En wat kunnen andere corporaties daarvan leren?

Strategie en samenwerken

2 factoren springen eruit: een interne en een externe factor, die uiteraard onderling samenhangen. Het is een stap richting succes wanneer een corporatie een duidelijke strategie heeft en daar haar keuzes op baseert. Dat helpt ook naar buiten, want woningen bouwen doe je niet alleen; je bent afhankelijk van de medewerking van de gemeente of marktpartijen. Naast de interne organisatie blijkt goed samenwerken met externe partijen een voorwaarde voor mogelijk succes.

Succesfactoren

Maar er spelen meer factoren een rol. Ze zijn te lezen in de rapportage. Die biedt inspiratie en handvatten voor corporaties die hun bouwproductie willen verhogen en struikelblokken tegen komen. Vermoedelijk kan iedere corporatie wat halen uit deze lessen van collega’s.

Meer informatie

Download rapportage Corporaties in de oplossingsstand