Tweede Kamer: Laat corporaties middeldure huurwoningen bouwen

Nieuws Nieuws · 4 april 2019

Woningcorporaties moeten zonder belemmeringen middeldure huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand kunnen bouwen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, vastgelegd in een motie die op 2 april 2019 werd aangenomen. Goed nieuws, aldus Aedes: zo kunnen corporaties huurders helpen waarvoor nu nauwelijks geschikte huizen beschikbaar zijn.

De Tweede Kamer stemde over het wetsvoorstel Maatregelen middenhuur. Minister Ollongren wilde het daarmee voor corporaties minder ingewikkeld maken om middeldure huurwoningen te bouwen door versoepeling van de zogeheten markttoets. Een groot aantal Kamerleden vond dat voorstel echter niet ver genoeg gaan.

Motie

Coalitiepartners CDA en CU dienden daarom samen met GroenLinks een motie in. Daarin wordt vastgesteld dat de bouw van middenhuurwoningen door marktpartijen nauwelijks van de grond komt, dat er grote behoefte is aan deze woningen en dat corporaties ze kunnen en willen realiseren, maar geremd worden door procedures. Daarom vraagt de Kamer de minister om het bouwen van huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand door corporaties mogelijk te maken ‘door middel van een (vergaande) vrijstelling van de markttoets’. De Kamer nam vervolgens zowel de wet als de motie aan.

Markttoets onnodig

Aedes bepleit al langer dat corporaties met gemeenten en huurdersorganisaties af kunnen spreken dat zij middeldure huurwoningen bouwen. Op plekken waar marktpartijen deze woningen niet bouwen, is het logisch het als een kerntaak van corporaties te beschouwen. Dat was ook de conclusie van de commissie-Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde. Een extra markttoets (om de interesse van private partijen te onderzoeken) is dan niet nodig. Gemeenten ervaren de huidige markttoets als complex en omslachtig.

Minister Ollongren was huiverig voor vrijstelling van de markttoets: het zou marktpartijen afschrikken nog te bouwen in dit prijssegment. Volgens Kamerleden is die angst onnodig: marktpartijen weten gemeenten goed te vinden als ze interesse hebben om te bouwen, maar bouwen toch nauwelijks woningen met een middenhuur. Precies de reden waarom de motie is ingediend. De minister moet nu aan de slag met de opdracht van de Tweede Kamer om de vrijstelling in regelgeving vast te leggen.