Update: Aedes: ‘Steun voor nieuwbouw woningcorporaties, een welkome tussenstap’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 1 oktober 2020

‘Er wachten nog veel te veel mensen op een betaalbare huurwoning. Woningcorporaties staan te trappelen om die voor hen te bouwen. Daarom ben ik blij met de afspraken die we met minister Ollongren en de VNG hebben kunnen maken om knelpunten weg te nemen en nieuwbouw te versnellen.’ Dat zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn over de afspraken die op 14 september 2020 ondertekend werden. ‘Hier kunnen we nu mee aan de slag. Tegelijkertijd signaleren we samen dat een nieuw kabinet de volgende stap zal moeten zetten.‘

Update 1 oktober 2020

Woningcorporaties stemmen in met afspraken 

De bestuurlijke afspraken werden bekrachtigd tijdens het Aedes-ledencongres op 1 oktober, waar woningcorporaties er in grote meerderheid mee instemden.  Eerder ging ook de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit akkoord.

Martin van Rijn: ‘Steun bij het versnellen van nieuwbouw is meer dan welkom, want woningcorporaties komen nogal wat belemmeringen tegen bij het plannen en realiseren ervan. Sowieso is het moeilijk locaties te vinden. En procedures zijn ingewikkeld en duren lang. Het is goed om samen naar de plan- en voorbereidingsfase te kijken, daarom starten we daarvoor een Taskforce.’

Lange termijn

Uiteraard speelt ook geld een rol. Bouwkosten namen de afgelopen jaren toe en de investeringscapaciteit van corporaties wordt afgeroomd door toenemende belastingen. In de afspraken staat welke middelen beschikbaar zijn om de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen nu te versnellen. Ministerie, de VNG en Aedes erkennen daarnaast dat corporaties op middellange en langere termijn onvoldoende middelen hebben voor hun opgaven. Van Rijn: ‘De opdracht daarvoor een structurele oplossing te vinden blijft liggen voor het volgende kabinet. Anders kunnen wij niet blijven zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen, verduurzaming of voor leefbare wijken. Dat besef is gelukkig goed doorgedrongen.’

Afspraken

  • BZK, Aedes en de VNG spannen zich samen in om de bouw van betaalbare sociale huurwoningen door woningcorporaties ondanks de coronacrisis op gang te houden en te versnellen en om belemmeringen daarvoor weg te nemen.
  • Woningcorporaties hebben plannen voor de bouw van 150.000 woningen ingediend. Er komt een gezamenlijke Taskforce om de bouw van deze woningen aan te jagen. Inzet is dat de bouw van deze woningen start in de komende twee jaar en dat de nieuwbouwproductie groeit naar 25.000 per jaar.
  • Doel is om de komende twee jaar 10.000 tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Deze woningen worden vrijgesteld van verhuurderheffing.
  • De bouw van woningen met een middenhuur (tot 1.000 euro) en goedkope koopwoningen (tot NHG-grens) door corporaties wordt gestimuleerd in regio’s waar daar behoefte aan is. Daarvoor wordt de markttoets voor 3 jaar buiten werking gesteld.
  • Corporaties krijgen korting op de verhuurderheffing voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Op basis van de ingediende plannen is daarvoor 2,7 miljard beschikbaar.
  • Eerder is vermindering van de verhuurderheffing aangevraagd voor projecten op het gebied van sloop, nieuwbouw, transformatie en verduurzaming. Bij vertraging wordt de afrondingstermijn verlengd met een jaar.