Woningbouwalliantie: ‘Garandeer bouw sociale huurwoningen’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 18 juni 2020

Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om in crisistijd te kunnen investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Daartoe roept de Woningbouwalliantie van onder meer gemeenten, bouworganisaties, makelaars, installateurs, huurders en verhuurders op.

De Woningbouwalliantie wil de bouw in crisistijd op gang houden en het woningtekort terugdringen. Volgens de 17 organisaties is het nodig om samen met het kabinet miljarden euro’s uit te trekken voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen.

Anticyclisch

Woningcorporaties moeten– net als tijdens de vorige crises – een belangrijke rol krijgen bij het anticyclisch bouwen. Volgens de Woningbouwalliantie is het essentieel dat de verhuurderheffing wordt verminderd. Of dat de opbrengsten daarvan worden benut om de nieuwbouw van sociale huurwoningen aan te jagen, in plaats van dat het geld uit de sector verdwijnt. Daarnaast moet het voor corporaties mogelijk worden om middenhuurwoningen te bouwen.

Pleidooi

De Woningbouwalliantie overhandigt het pleidooi donderdag 18 juni aan Tweede Kamerleden, voorafgaand aan een debat over bouwen.

De Woningbouwalliantie bestaat uit G40, VvG, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Bouwend Nederland, Aedes, De Vernieuwde Stad, NVM, BNA, Koninklijke NLingenieurs, Techniek Nederland, NVTB, IVBN, NVB-Bouw, NEPROM, AFNL en NOA.