Alle artikelen van Governance en integriteit

De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van een belanghebbende of een bij...

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben een handreiking opgesteld ter verduidelijking...

Woningcorporaties met 50 medewerkers of meer moeten ervoor zorgen dat hun klokkenluidersregeling uiterlijk 17...

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 22 jun 2023

De integriteit binnen de corporatiesector mag niet ter discussie staan. Daarom heeft het Aedes-...

Nieuws

Nieuws · 2 jun 2023

Werk je als bestuurssecretaris, controller, HR-manager, bedrijfsadviseur of bedrijfsjurist bij een woningcorporatie...

De modelstatuten voor corporaties zijn aangepast. Dat was nodig vanwege wijzigingen in de Woningwet, die per 1...

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de...

De Governancecode woningcorporaties 2020 is vastgesteld door de leden van Aedes...

De Handreiking integriteit voor woningcorporaties is gemoderniseerd en bevat 7 praktische tools. De handreiking...

Nieuws

Nieuws · 30 aug 2021

Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties nog onvoldoende informatie geven op hun website over hoe een huurder...

De directeur-bestuurder van fusiecorporatie Woonik Paul Sebregts kent het negatieve frame over de vereniging. Deze...

Met de Handreiking arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders kan een raad van commissarissen een...