Alle artikelen van Opdrachtgeverschap en inkoop

Met de nieuwe Omgevingswet verandert er het nodige voor woningcorporaties. Groot voordeel is dat de informatie...

Procedures voor gebiedsontheffing op grond van de Wet natuurbescherming kunnen jaren in beslag nemen en zorgen voor...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 10 okt 2023

De Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties helpt woningcorporaties bij het naleven van de Wet...

De grootste winst van RGS? ‘De voorspelbaarheid, transparantie en betrouwbaarheid van het onderhoud- en...

Nieuws

Nieuws · 10 jul 2023

De Wet kwaliteitsborging heeft gevolgen voor het nieuwbouwproces. Corporaties krijgen hier dus ook mee te maken. Wat...

Nieuws

Nieuws · 30 jun 2023

Alleen voor Aedes-leden

De webinar Aan de slag met de gedragscode soortenbescherming van dinsdag 27 juni 2023 was drukbezocht en...

Resultaatgericht samenwerken (RGS) draagt bij aan ambities op het gebied van duurzaamheid. Woningcorporaties kiezen...

Nieuws

Nieuws · 22 jun 2023

Bij alle aandacht voor nieuwbouw en verduurzaming zou je bijna vergeten dat onderhoud en renovatie van bestaande...

Hoe kun je kwaliteit meetbaar maken en vastleggen? Met de blauwdruk Kwaliteit in Balans geeft Stichting RGS...

Nieuws

Nieuws · 13 jun 2023

Met verplaatsbare woningen kunnen woningcorporaties mensen helpen die snel een woning nodig hebben. Om het...

Nieuws

Nieuws · 7 jun 2023

Kwaliteit in Balans is een methode om vastgoedkwaliteit functioneel te specificeren en kwaliteit meetbaar te maken....

Efficiënte bedrijfsprocessen, grip op directe én indirecte kosten en klanttevredenheid en continue verbeteringen....