Alle artikelen van Toezicht en visitatie

Nieuws

Nieuws · 8 feb 2024

De maatschappij vraagt om verantwoording over het maatschappelijk presteren van organisaties. Een manier om hier...

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) lanceerde de VTW Digimeter. Met deze online...

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners een...

Nieuws

Nieuws · 27 mei 2022

Met die onderzoekvraag van de Raad van Commissarissen van Woonwaarts ging trainee Nabil el Malki aan de slag. Dit...

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben hun gezamenlijk ...

Nieuws

Nieuws · 28 feb 2022

De sociale huurwoningmarkt is vastgelopen, voor mensen met lage inkomens komen steeds minder woningen beschikbaar en...

Nieuws

Nieuws · 15 okt 2021

Ook commissarissen zien het belang van onderlinge samenwerking van woningcorporaties om de omvangrijke regionale...

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) publiceren het financieel kader met...

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zijn ondernemingen vanaf het voorjaar van 2020 verplicht om hun eigenaren of de...

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt in haar toezicht al vanaf 1 januari 2017 rekening met bepalingen in de...

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) wijzigt de parameters voor de inflatie en de onderhouds- en beheerkosten vanaf...