Alle artikelen van Warmtenetten

Nieuws

Nieuws · 7 jul 2022

Om sociale huurwoningen versneld aan te sluiten op warmtenetten moeten woningcorporaties, gemeenten en...

Nieuws

Nieuws · 18 sep 2020

In een webinar is een digitaal publiek van belangrijke EU-functionarissen bijgepraat over het Startmotorkader...

Regelmatig krijgt Aedes vragen over het instemmingsrecht van de huurder bij aansluiting op een warmtenet. De...

De Handreiking Warmtenetten maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om woningen aan te sluiten op een...

Een aardgasvrij Groningen: die afspraak hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Groningen...

Het Amer-warmtenet levert al meer dan 40 jaar warmte aan woningen en bedrijven in de regio Breda en Tilburg....

In het Klimaatakkoord is afgesproken de komende jaren 100.000 huurwoningen van het aardgas af te halen. Dat kan...

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een samenwerkingsverband van vijftien woningcorporaties, maakt sinds 2015...

In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door...

Nieuws

Nieuws · 15 apr 2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken. Om daar uitvoering aan te geven...

Aedes biedt drie modelcontracten aan die woningcorporaties kunnen gebruiken om de afspraken vast te leggen die het...

Nieuws

Nieuws · 26 mrt 2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten. Woningcorporaties kunnen op korte...