Alle artikelen van Woningwet

Nieuws

Nieuws · 3 feb 2023

Er zijn weer 2 nieuwe handreikingen beschikbaar: over zorgvastgoed en over verkoopregels vastgoed corporaties.

Nieuws

Nieuws · 26 aug 2022

Een gemeente heeft onder bepaalde omstandigheden de vrijheid grond te verkopen aan een...

Nieuws

Nieuws · 9 feb 2022

Vorig jaar zijn de rekenregels voor overcompensatie staatssteun herzien. Omdat de formules zijn aangepast, heeft...

Per 1 januari 2022 is de Woningwet 2022 van kracht. Je leest hier alles over de uitgangspunten, de wijzigingen en...

Nieuws

Nieuws · 16 dec 2021

De nieuwe Woningwet die op 1 januari 2022 in werking treed, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor het...

Nieuws

Nieuws · 13 dec 2021

Bij besluit van 1 december 2021 is vastgesteld dat de wijzigingen van de Woningwet per 1 januari 2022 in werking...

Nieuws

Nieuws · 29 nov 2021

Het ministerie van BZK heeft in overleg met Aedes, Aw, VNG en de Woonbond de belangrijkste...

Nieuws

Nieuws · 9 jul 2021

De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de gewijzigde Woningwet, voortkomend uit de wetsevaluatie. De...

Nieuws

Nieuws · 11 mrt 2021

De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2021 ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de Woningwet, voortkomend uit...

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 22 jan 2021

Aedes pleit voor aannemen van de wijzigingen in de Woningwet. De hoognodige bestrijding van de wooncrisis vertraagt...

De Tweede Kamer behandelt de voorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor...

Nieuws

Nieuws · 13 dec 2019

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de verhuurderheffing. Onder meer CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en...