Nieuws

Moeder met kinderen op de bank onder dekens en met dikke kleren aan

De herziene Gereedschapskist aanpak schulden en armoede bevat vele aanpakken en voorbeelden waarmee woningcorporaties huurders helpen bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren...

Simone Boeren
Rob Ravestein
Schulden en huisuitzettingen

Dubbel informatie aanleveren is verleden tijd voor corporaties uit de regio’s Den Haag en Utrecht. Via de Aedes-...

Nieuws

Nieuws · 18 jan 2024

Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO...

Nieuws

Nieuws · 18 jan 2024

De wet die woonruimteverdelers en woningcorporaties de mogelijkheid biedt om woningzoekenden met DigiD via...

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen realiseerden in een jaar tijd met meer dan 35 partners een regionale...

Nieuws

Nieuws · 11 jan 2024

Na een uitgebreide evaluatie van de pilot in 2023, is besloten om dit jaar opnieuw een Aedes-forecast uit te sturen...

Nieuws

Nieuws · 11 jan 2024

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking getreden. De Bbl is...

Nieuws

Nieuws · 10 jan 2024

Met ingang van het nieuwe jaar zijn regelingen geactualiseerd en nieuwe wetten van kracht. Een overzicht van de...

Nieuws

Nieuws · 9 jan 2024

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten liepen eind vorig jaar vast. Hierop hebben we een...

Nieuws

Nieuws · 8 jan 2024

Hoe staat het met de vluchtveiligheid van woongebouwen? Om daarvan een beeld te krijgen heeft het ministerie van BZK...

Nieuws

Nieuws · 8 jan 2024

Om het makkelijker te maken (huur)woningen van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet, is er de...

Nieuws

Nieuws · 8 jan 2024

Het zogenoemde Vastgoedbesluit uit 2013 is gewijzigd. In dit besluit is vastgelegd hoe om te gaan met omzetbelasting...

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en...