Nieuws

Cover Aedes-Magazine 2 2024
Nieuws

Nieuws · 19 juni 2024

Bewoners betrekken bij plannen en projecten kan formeel en informeel. Dat begint met echt luisteren, zegt Susanne Stouten van KWH. Juist ook naar de mensen die je moeilijk verstaat, benadrukt...

Margriet Pflug
Natasja Verheij
Huurbeleid en betaalbaarheid
Nieuwbouw
Verduurzaming
Vastgoedsturing

Een uitgebreid accountantsprotocol met een relatief zware rol voor de accountants leidt niet tot verdere...

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 22 feb 2019

Minister Ollongren wil gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties nauwelijks extra ruimte geven om samen...

Nieuws

Nieuws · 20 feb 2019

Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen staat hoog op onze agenda. Aedes wil een beter beeld krijgen van de...

Voor woningcorporaties die hun vastgoed als een bedrijfsmiddel zien, is marktwaardering volgens de basisversie...

Nieuws

Nieuws · 14 feb 2019

Woningcorporaties kunnen sinds kort geld lenen via het nieuwe online platform LIST Amsterdam. De eerste door WSW...

Woningcorporaties hebben in 2018, bij wijze van proef, voor het eerst de waarde van hun vastgoed vastgesteld op...

Nieuws

Nieuws · 4 feb 2019

De samenwerking intensiveren op het gebied van brandveilig wonen. Dit is het doel van de intentieovereenkomst ...

De Bredase corporatie Laurentius heeft nu onvoldoende financiële middelen. Hoe zorg je er dan voor dat in Breda...

Kadera heeft met Aedes, een groep woningcorporaties, AFWC, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (...

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 25 jan 2019

Nederlandse woningcorporaties vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijn, blijft vooralsnog het standpunt van...

Nieuws

Nieuws · 18 jan 2019

Aedes heeft op verzoek van woningcorporatie Vestia een sectoradviescommissie (SAC) ingesteld. Aanleiding is dat...

Enkele jaren geleden was er bij Woonbron behoefte aan een eenduidig en praktisch instrument om het kwaliteitsniveau...