Nieuws

Meisje fietst langs rijtjeswoningen
Nieuws

Nieuws · 24 november 2023

Het kabinet blijft van plan om de middenhuur te reguleren. Dat schrijft minister De Jonge op 9 november in een brief over het wetsvoorstel betaalbare huur aan de Tweede Kamer. Helaas wordt de wet...

Bob Witjes
Job Borggreve
Huurbeleid en betaalbaarheid
Middenhuur

Met ingang van 1 januari 2015 is de positie van de oproepkracht veranderd. Oproepkrachten hebben over het algemeen...

De eerste veranderingen door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) traden op 1 januari 2015 in werking. Deze zijn...

De eerste veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) traden op 1 januari 2015 in werking. Deze zijn vooral...

De ontslagregels onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn per 1 juli 2015 in werking getreden. Het nieuwe...

Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 drastisch gewijzigd. In dit artikel wordt ingegaan op de...

De Wet Werk en Zekerheid is niet alleen gericht op mensen met werk, maar ook op werklozen. Een deel van de...

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling voor flexwerkers veranderd. Deze regeling bepaalt wanneer een werknemer met een...

De eerste veranderingen door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) traden op 1 januari 2015 in werking. Deze zijn...

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en...

Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee. Als er bijvoorbeeld brand...

Corporaties kunnen huisvesting voor arbeidsmigranten op diverse manieren regelen. Zoals bij alle woningzoekenden...

De Huisvestingswet 2014 treedt op 1 januari 2015 in werking. Het ministerie van BZK heeft een toelichting op de...