Nieuws

Een naoorloogse flat waaraan een extra woonlaag is toegevoegd

Hoe kunnen we de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar opschalen? Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen. Om dit optoppen op grote schaal te realiseren, hebben gemeenten...

Maarten Georgius
Nieuwbouw

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)...

Nieuws

Nieuws · 8 mrt 2024

Met de Huurkrant 2024 informeer je huurders eenvoudig over álle regels rondom de jaarlijkse huuraanpassing....

Nieuws

Nieuws · 7 mrt 2024

De woningbouwcrisis vraagt om versnelling van procedures. Niet alleen in de bouw maar ook in de Kamer. De Wet...

Nieuws

Nieuws · 7 mrt 2024

Een flinke extra bijdrage van de overheid moet woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe helpen bij de isolatie...

Nieuws

Nieuws · 7 mrt 2024

De Europese Commissie vindt dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsregels vallen. De Nederlandse...

Voor woningcorporaties ligt er een mooie taak binnen gebiedsontwikkeling. Om hun rol goed te kunnen vervullen,...

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 5 mrt 2024

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft het nieuwe kabinet geadviseerd over een nationale aanpak...

Assetmanagement is een veelzijdig vakgebied dat doorwerkt in verschillende afdelingen van een woningcorporatie. Om...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

De Uitvoeringsagenda die Aedes met 11 organisaties heeft opgesteld geeft het volgende kabinet de bouwstenen om...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

De infrastructuur moet op orde zijn om nieuwe huizen te kunnen bouwen, energievoorzieningen aan te kunnen leggen en...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Met deze wet zijn algemene gedragsnormen voor...

Senioren aan een passende woning helpen wordt steeds belangrijker. Voor de ouderen zelf, die bijvoorbeeld de trap...