Aedes-NEVI Roadshow Contractmanagement: de uitwerking

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

De Leidraad Contractmanagement krijgt een vervolg. Aedes hield samen met NEVI, Trevian en corporatiemedewerkers een roadshow, met drie verschillende sessies om bekendheid te geven aan de leidraad. Daaruit volgde een uitwerking die tot de nieuwe leidraad als aanvullende bijlage geldt.  

Tijdens de bijeenkomsten volgden de deelnemers (een kleine 100) verschillende presentaties, waarna ze met elkaar in spraken in verschillende werkcafés.

Uitwerking

De bevindingen van deze werkcafés staan in de uitwerking van de Aedes-NEVI Roadshow Contractmanagement. Deze uitwerking bevat aanvullingen op en biedt aanknopingspunten voor de actualisering van de Leidraad Contractmanagement. Per vraagstuk zijn de belangrijkste bevindingen van de deelnemers uitgewerkt, zodat u ervan kan leren.

Leidraad

De Leidraad Contractmanagement helpt bij inkoop- en contractmanagement en is met name handig voor corporaties die willen starten met contractmanagement. Naast de basisprincipes bevat de leidraad ook onderdelen die geschikt zijn voor corporaties die contractmanagement al op orde hebben.

De uitwerking van de werkcafés gebruikt Aedes bij het opstellen van de Leidraad Contractmanagement 2.0.