Belang van leveranciersmanagement

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Aedes lanceerde op 10 december 2019 de Leidraad Leveranciersmanagement. Samen met de al eerder verschenen Leidraad Aanbesteden (2015), de Leidraad Inkoop (2017) en de Leidraad Contractmanagement (2018) kunt u uw inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Belang van leveranciersmanagement

Het belang van leveranciersmanagement hangt samen met de invloed van de leverancier op de kwaliteit van wonen, het belang van innovatie en de risico’s bij wanprestatie van de leverancier. Hoe groter de invloed van de leverancier, hoe groter het belang van leveranciersmanagement.

Het praktijkvoorbeeld Portaal werkt succesvol samen met kernleveranciers en verlaagt total cost of ownership uit de leidraad illustreert het belang van goed leveranciersmanagement.

Goedkoop is duurkoop

Bij de Utrechtse woningcorporatie Portaal bleek uit een analyse dat de levensduurkosten (total cost of ownership) van liften sterk gestegen waren. De eenzijdige kijk op louter de aanschafprijs was de oorzaak. Achteraf bleek dat de kwaliteit minder geschikt was voor de omgeving en haar gebruikers. Gevolg waren zeer hoge onderhoudskosten en door het grote aantal storingen kelderde de huurderstevredenheid.

Invloed aan de voorkant

De gecontracteerde kwaliteit, stijgend vandalisme, onderhoudsproblemen en de sterk gestegen levensduurkosten van de liften zijn zowel intern besproken als met de kernleveranciers. De oplossing bleek het (laten) ontwikkelen van een standaard corporatielift, met universele componenten die vrij (voor alle leveranciers beschikbaar) op de markt verkrijgbaar zijn. Aan de voorkant is invloed uitgeoefend op kwaliteit en prijs.

Bij deze nieuwe manier van samenwerken met kernleveranciers bleek ketensamenwerking, intern en extern, een kritische succesfactor. De toeleverende keten is samen verantwoordelijk voor het hele proces en eindresultaat: lift bouwen, onderhouden, repareren, vervangen en garantie.

Baten

Dit leidde tot onder andere de volgende concrete baten:

  • Lagere levensduurkosten.
  • Met leveranciers zijn langere contracten afgesloten.
  • Leveranciers zijn nu partner om een goede lift te ontwikkelen met als doel weinig tot geen storingen.