Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Goed inkoopbeleid is voor elke woningcorporatie van belang. Hoe professioneler de inkoop plaatsvindt, des te meer maatschappelijk rendement de corporatie heeft. Om corporaties te ondersteunen publiceert Aedes Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Dit beleid ontwikkelde Aedes samen met verschillende corporaties.

Het Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop beschrijft de kaders en de spelregels bij inkoop. In principe kunnen woningcorporaties het model uit de publicatie één op één overnemen, maar Aedes adviseert om een eigen versie te maken. U kunt hiervoor de Toelichting op het beleid gebruiken. Deze toelichting biedt extra informatie, diverse keuzemogelijkheden en verwijzingen naar andere hulpmiddelen voor inkoop die Aedes eerder ontwikkelde.

Met het model en de toelichting kunt u eigen inkoopbeleid opstellen of uw huidige beleid toetsen.

Inkoop en Governancecode

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode woningcorporaties 2020. Hierin staat (artikel 5.3) dat het bestuur en raad van commissarissen een visie hebben op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid. Dat het opstellen van een aanbestedingsbeleid verplicht is vloeit hieruit voort. Bij het opstellen van dit aanbestedingsbeleid kunt u gebruikmaken van Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop, waarin aanbesteden als onderdeel van het inkoopproces is opgenomen.