Buitenwerkzaamheden en online instemmingsrondes

De coronacrisis heeft ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven. Aannemers en bouwbedrijven zien hun portefeuille leeglopen. Om te voorkomen dat bedrijven mensen moeten ontslaan, plannen woningcorporaties bepaalde bouw- en renovatiewerkzaamheden anders in. In Enschede halen ze onderhoudswerkzaamheden waar mogelijk naar voren. De gemeente Den Bosch houdt de vaart in bouwplannen met online informatie- en inspraakavonden.

Dit doen Enschedese corporaties

De Enschedese corporaties laten onderhoudswerkzaamheden eerder uitvoeren om schilders en andere vaklui aan het werk te houden. ’We werken vooral met lokale bedrijven’, vertelt Peter Winterman van woningcorporatie Ons Huis. ‘Tijdens de vorige economische crisis gingen veel bouwbedrijven failliet en kwamen mensen op straat te staan. Dat willen we nu voorkomen.’

Geertje Verschuren, woordvoerder van woningcorporatie Domijn, voegt daaraan toe: ‘We kijken welk onderhoudswerk we van 2021 naar voren kunnen halen. Al het werk dat binnen de RIVM-richtlijnen kan worden uitgevoerd, laten we zoveel mogelijk doorgaan. Denk dan aan schilderwerk buiten of dakwerkzaamheden.’ Domijn laat verder bepaalde werkzaamheden binnen doen, bijvoorbeeld het vervangen van verwarmingsketels.

Ook woningcorporatie de Woonplaats laat werkzaamheden binnen uitvoeren. Joyce Dakhorst: ‘Nu steeds duidelijker is wat wel en niet kan, voert ons onderhoudsbedrijf sinds half april ook weer reparatieverzoeken uit. Uiteraard alleen als de huurder dit zelf ook wil.’ Voor werk binnenshuis gelden extra regels. De huurder moet hiervoor toestemming geven en mag geen coronaverschijnselen vertonen. Werklui moeten uiteraard voldoende afstand kunnen houden.
Lees meer in het protocol Samen veilig doorwerken.

Online in Den Bosch

De gemeente Den Bosch stelt bouwplannen liever niet uit vanwege het coronavirus, ook niet als er nog geen paal de grond in is geslagen. ‘Je kunt de corona-ontwikkelingen afwachten en tijdelijk niets doen’, zegt gemeentelijk projectleider Cees van de Kreeke. ‘Maar dat leidt tot vertraging. Er bestaat hier serieuze woningnood. Uitstel is aan de Bosschenaren eigenlijk niet te verkopen.’

Instemmingsrondes met omwonenden en informatieavonden gaan daarom gewoon door, in digitale vorm. Tijdens videobijeenkomsten stellen deelnemers vragen en geven hun reactie. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt, kunnen omwonenden voorafgaand aan een informatie- of instemmingsavond een digitale enquête invullen.  

Lees meer op de website van Binnenlands Bestuur

Corporaties laten werk doorgaan

Inmiddels onderzoeken veel corporaties hoe ze bouwwerkzaamheden en renovaties zo veel mogelijk kunnen laten doorgaan. Lees ook andere praktijkverhalen: