Opdrachtgeverschap en inkoop

Contractmanagement

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Contractbeheer en prestatiemanagement

Contractbeheer is het administratieve proces om alle contracten te registreren en mutaties te verwerken tijdens de looptijd. Het is de fundering van uw contractmanagement.

Prestatiemanagement is het monitoren en bijsturen van de gewenste prestaties van leveranciers. Hier hoort bijvoorbeeld het oplossen van knelpunten en problemen in relatie met de leverancier bij. Dit doet u aan de hand van kritische prestatie-indicatoren (kpi).

Wat levert goed contractmanagement op?

Met goed contractmanagement zorgt uw corporatie ervoor dat u:

 • belangrijke risico’s minimaliseert
 • kosten reduceert
 • kwaliteit van dienstverlening verhoogt
 • beter samenwerkt met leveranciers
 • zich houdt aan de Aedes Governancecode

Een gebrek aan goed contractmanagement leidt vaak tot:

 • verlies van economische waarde
 • risico’s op het gebied van:
  • compliance
  • doelmatigheid
  • uitvoering van de Aedes Governancecode

Wie betrekt u bij contractmanagement?

Dat hangt af van de organisatie van uw corporatie en de afdeling waar u contractmanagement belegt. Nu is dat in 80% van de gevallen de inkoopafdeling. Maar het kan ook zijn dat het bij de afdeling Onderhoud, een andere afdeling waar veel contracten worden afgesloten of bij een decentrale inkoper is. Gelukkig is er geen goed of fout, het gaat om (de juiste) keuzes maken en beginnen.