Domesta: protocol helpt bij onderhoud en renovatie

Bijna een miljoen euro voor onderhoud, renovatie en verduurzaming: de Drentse woningcorporatie Domesta laat bouwbedrijven niet in de kou staan. De werkzaamheden die naar voren konden worden gehaald, zijn voor komende maanden ingepland.

‘Bij het uitbreken van de coronacrisis was er veel onzekerheid. Toen hebben we bijna al het onderhoudswerk binnenshuis stilgelegd’, vertelt Michiel Hasslacher, strategisch beleidsadviseur bij Domesta. ‘Maar al snel kwam er een beweging op gang om te kijken naar wat wel mogelijk is. Die ruimte benutten we nu volop.’

Hasslacher vindt dat corporaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het overeind houden van bouwbedrijven en aannemers. Het voortbestaan van bouwbedrijven is ook in het belang van corporaties. ‘De corporatiesector heeft geleerd van de vorige crisis. Als je stopt met renovaties en bouwwerkzaamheden, valt de bouw om en kom je later in de problemen.' Bij gebrek aan goede bouwers loop je grote achterstanden op. Daarom wil Domesta er nu alles aan doen om bedrijven aan het werk te houden.

Domesta heeft een nieuwe planning gemaakt met als doel werkzaamheden zoveel mogelijk naar voren te halen. Om te voorkomen dat er volgend jaar opeens een gat valt, is de planning voor volgend jaar ook aangevuld met werkzaamheden. ‘In onze regio is er weinig behoefte aan nieuwbouw. Het gaat voornamelijk om onderhoud en renovaties.’

Samen veilig doorwerken

Domesta werkt daarbij met het protocol Samen veilig doorwerken. Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers en werknemers over veilig werken tijdens de coronacrisis en wordt ondersteund door onder andere Aedes, Neprom, Bouwend Nederland en OnderhoudNL.

‘Het protocol biedt duidelijke richtlijnen voor de veiligheid van personeel in de bouw, waar daar eerst nog wat twijfel over was.’ De invulling in de praktijk laten wij in principe over aan de mensen die er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Zij kunnen het beste inschatten wat wel en wat niet werkt.’

Lees meer over het protocol Samen veilig doorwerken