Model functionele vraagspecificatie betaalbare nieuwbouw

Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Betaalbare nieuwbouw realiseren is mogelijk met behulp van een nieuw type uitvraag. Het Model functionele vraagspecificatie betaalbare nieuwbouw helpt corporaties bij het formuleren van hun vraagstelling bij opdrachtverlening voor nieuwbouw. Zij kunnen het model gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van een functionele vraagspecificatie voor sociale huurwoningen. Het bevat een stappenplan en een handleiding. 

De traditionele manier van uitvragen met technische gespecificeerde bestekken is een tijdrovend en kennisintensief proces. Een uitvraag zonder bestek en technische specificaties, maar met functionele beschrijvingen kan een nieuwe werkwijze zijn. 

Het model van Platform31 bestaat uit verschillende delen die helpen bij de omschrijving van betaalbare nieuwbouw, zoals algemene voorschriften en richtlijnen, algemene eisen woning(en), grondwerkzaamheden, en nadere specificaties over bouwkundige voorzieningen, bouwfysische condities en installatietechnische eisen. Voor renovatie en andere aanpassingen aan bestaande bouw, kunnen corporaties het Aedes-model vraagspecificatie gebruiken.