Ook de toezichthouder gaat over opdrachtgeverschap

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Corporaties zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Door als opdrachtgever de regie te nemen kunnen corporaties veel geld besparen en risico’s beter beheersen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de directeur-bestuurder maar ook bij de toezichthouder. Om hen te ondersteunen ontwikkelden Aedes en VTW de handreiking Toezicht op opdrachtgeverschap

Iedere raad van toezicht zou minstens één commissaris moeten hebben die de bestuurder kan bevragen over nieuwbouw- en grotere onderhoudsprojecten, vindt Douwe Hoogstra. Hij was voorzitter van de raad van commissarissen bij studentenhuisvester DUWO en woningcorporatie Lefier. Hij pleit voor een grotere bewustwording over opdrachtgeverschap bij interne toezichthouders. Omdat het één van de manieren is waarop de sector zich kan verbeteren en aanzienlijk kan besparen. 

‘Het gaat dan niet over lekkende kranen of te repareren dakgoten’, stelt hij. ‘Maar wel over vragen als: Past het project in de planning en visie? Is er een marktonderzoek? Is er een investeringsstatuut? Een aanbestedingsreglement? Hoe worden aannemers en leveranciers geselecteerd en gescreend? Hoe zit het met de integriteit van die bedrijven? Hoe zien de contracten eruit?’

Handreiking

De handreiking Toezicht op opdrachtgeverschap is opgesteld door Margriet Drijver (interim-bestuurder), Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap) en Emile Spek (directeur huisvesting AMC en VTW-lid) en heeft voor elke commissaris toegevoegde waarde en biedt houvast bij het stellen van de juiste vragen. 

De uitgave gaat uitgebreid in op de essentie van professioneel opdrachtgeverschap en het raakvlak van het thema met governance en wetgeving. Bovendien bevat de uitgave veel praktische tips en handvatten. De handreiking is te downloaden via de website van de VTW