Slim en veilig doorwerken: zo kan het ook

Laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van werknemers en bewoners is gegarandeerd. Dat is in een notendop het corona-protocol Samen veilig doorwerken, dat een aantal partijen in de bouw- en technieksector onlangs vaststelde.

Volgens bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg was het protocol vooral een bevestiging van de eigen strategie. ‘Zodra de intelligente lockdown van kracht werd, hebben we contact met onze bouwpartners gezocht. Uitgangspunt was: zoveel mogelijk werkzaamheden laten doorgaan, waarbij de gezondheid van onze huurders en onze medewerkers en die van de bouwbedrijven natuurlijk voorop stonden.’

Belangrijke opdrachtgever

Met een gezamenlijke voorraad van 2,4 miljoen woningen en een forse nieuwbouw- en verduurzamingsopgave zijn woningcorporaties een belangrijke opdrachtgever van bouwbedrijven. Naast verduurzaming en nieuwbouw geven corporaties aannemers opdracht voor bijvoorbeeld periodiek onderhoud en reparaties. Peeters: ‘Onze huurders hebben we gevraagd even te wachten met reparatieverzoeken die niet dringend zijn. Spoedreparaties gaan door, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Net als onderhoud aan de cv-ketel.’

Toch signaleert Peeters dat werkzaamheden inmiddels over de hele linie stagneren. ‘Bij bouwers vallen medewerkers uit en er ontstaan materiaaltekorten. Daarnaast merken we dat huurders steeds voorzichtiger worden. We geven voorlichting over onze voorzorgsmaatregelen, maar als een huurder echt niet wil, moeten we dat respecteren.’

Maatwerk

Ook bij Portaal, dat zo’n 52.000 woningen beheert in Utrecht, Leiden, Eemland, Arnhem en Nijmegen, staat gezondheid op de eerste plaats. ‘We doen alles om werkzaamheden in de woningbouw zo lang mogelijk door te laten gaan’, verzekert Marlies Krol, directeur Vastgoedprojecten van Portaal. ‘Vooral bij werkzaamheden in bewoonde woningen vraagt dat om maatwerk. Zo worden nu enkele projecten in aangepaste vorm voortgezet. Dan doen we bijvoorbeeld alleen de buitenwerkzaamheden. Of bewoners verblijven enkele dagen in een logeerwoning.’

Dankzij de strikte naleving van het protocol en intensieve communicatie met huurders, kunnen alle voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw, onderhoud of renovatie tot nu toe doorgaan. ‘Onze rust- en logeerwoningen blijken een goede oplossing voor mensen met kinderen thuis of mensen die nu liever geen andere mensen binnen laten. Maar we kunnen er niet alles mee ondervangen. Nu de maatregelen zijn verlengd, verwachten we toch vertraging bij werkzaamheden in bewoonde woningen. Daarnaast merken we dat sommige bedrijven, bijvoorbeeld netbeheerders, uit voorzorg niet meer in bewoonde woningen willen werken. Daardoor kunnen andere werkzaamheden ook niet worden uitgevoerd, met vertraging als gevolg.’

Post-corona-tijdperk

Peeters kijkt al gespannen vooruit naar het post-corona-tijdperk. ‘Hoe gaan we dat organiseren? Dat wordt wat mankracht en bouwmaterialen betreft een minstens zo grote uitdaging. Ik zou graag zien dat Bouwend Nederland en Aedes daarover nu al in gesprek gaan. Dan kunnen we aan de inhaalslag beginnen zodra de corona-restricties zijn opgeheven.’

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder verscheen op de website van Bouwend Nederland.