Webinars Leerstoel Opdrachtgeverschap

Nieuws Nieuws · 3 februari 2022
Experts
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Woningcorporaties zijn in grote mate afhankelijk van de inzet van opdrachtnemers om hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het bouwen van nieuwe huizen, planmatig onderhouden en het verduurzamen van huizen gebeurt allemaal door derden. Via opdrachtgeverschap en inkoop kunnen corporaties deze opdrachtnemers aansturen en zo hun eigen bedrijfsdoelstellingen bereiken.

Opdrachtgeverschap is dan ook een organisatievraagstuk. En dat onderkennen begint bij het bestuur. Aedes organiseert daarom in 2022 - samen met de Leerstoel Opdrachtgeverschap van de TU Delft - 4 webinars speciaal voor bestuurders en directieleden.

Tijdens deze interactieve sessies gaat prof. dr. ir. Marleen Hermans, verantwoordelijk voor de Leerstoel Opdrachtgeverschap, in op de diverse thema’s én er komen aansprekende voorbeelden uit de praktijk aan bod.

1. Visievorming op opdrachtgeverschap

Wat is nodig om te komen tot een (goede) visie op opdrachtgeverschap? Wat moet een organisatie doen en wat vooral niet? Hoe zien we de markt en wat verwachten we van die markt? Dit en meer komt aan bod tijdens de eerste webinar op 15 februari 2022.

2. Opdrachtgeven en de inrichting van de organisatie

Hoe kan de interne organisatie van corporaties het beste aansluiten bij de nieuwe vormen van samenwerking met de markt? Dit staat centraal in deze webinar op 12 mei 2022.

3. Leren in opdrachtgeverschap: gestructureerd leren en verbeteren

Hoe zorg je dat jouw corporatie mee kan met alle vernieuwingen? Hoe leer en verbeter je structureel in een sector die gewend is aan projectmatig werken en het liefst met losse pilots experimenteert. In deze webinar op 15 september 2022 gaan we met elkaar aan de slag om te zorgen dat je echt iets leert van alle ontwikkelingen.

4. Opdrachtgeven en kennis van de markt

Wat moet je weten van de markt en de bedrijfsvoering van je partners? En wat wil je weten? Dat staat centraal in deze webinar op 8 december 2022.

PE-punten

Directeur-bestuurders ontvangen 2 PE-punten voor het bijwonen van deze sessie.

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw richt zich op het in kaart brengen en professionaliseren van het vakgebied Opdrachtgeverschap in de (semi)publieke sector, het opbouwen van kennis op dit gebied en het verzorgen van onderwijs over de rol van de opdrachtgever in het bouwproces.
Prof. dr. ir. Marleen Hermans
Leerstoel Opdrachtgeverschap TU Delft