Welbions houdt aannemers aan het werk

Veel bouw- en onderhoudswerk ligt stil door de coronacrisis. Maar met wat inventiviteit is het toch mogelijk aannemers productief te houden, zo laat de Twentse woningcorporatie Welbions zien.

Corporaties schieten huurders te hulp die door een terugval in inkomsten tijdelijk de huur niet kunnen betalen. Welbions wil daarnaast ook regionale bedrijven ondersteunen. Hoe? - door zo veel mogelijk onderhoudswerk naar voren te halen, zodat aannemers aan het werk blijven.

Voor Harry Rupert, directeur-bestuurder bij Welbions, is het bijna vanzelfsprekend mee te denken met zijn leveranciers: ‘Wij werken al jaren met bepaalde aannemers, we hebben vaste prijsafspraken en rekenen op elkaar.’ Rupert vertelt dat bepaalde werkzaamheden volledig zijn stilgevallen, bijvoorbeeld reparaties binnenhuis. Het kleine beetje dat er nog is, pakt het eigen onderhoudsteam op. Welbions wil leveranciers nu tegemoet komen: ‘Als corporatie heb je een vaste kasstroom en kun je makkelijker klappen opvangen dan als kleine ondernemer. Zo kwamen we op het idee bepaalde werkzaamheden, die we over een langere periode hadden uitgesmeerd, naar voren te halen. Dat leverde veel respons op bij onze leveranciers.’

Anderhalve meter afstand

‘Uiteraard houden wij ons aan de voorschriften van het RIVM. Voor ons staat veiligheid van de huurders én de werklui voorop.’ Welbions laat daarom alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij geen contact is met huurders. Denk aan onderhoud van daken of goten. Voor Rupert is het een absolute voorwaarde dat werknemers voldoende afstand houden en alleen werken als ze gezond zijn. ‘Dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de aannemer en de werknemers zelf. Uiteraard geven wij onze leveranciers de opdracht goed op de veiligheid te letten.’

Bruikbaar idee

Welbions is, net als veel andere corporaties, coulant voor huurders die door de coronacrisis financiële problemen hebben en daardoor hun huur niet kunnen betalen. ‘Met de Twentse corporaties hebben we daarover afspraken gemaakt.’ Rupert merkt op dat corporaties al snel kwamen tot gezamenlijke afspraken over ondersteuning van huurders, maar nog niet over ondersteuning van aannemers. ‘Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Ik hoop dat andere corporaties dit idee overnemen. Natuurlijk moet je goed overleggen, maar als je al prijsafspraken hebt met leveranciers, kun je werkzaamheden heel makkelijk anders inplannen.’ Door samen te werken, kan een corporatie misschien zelfs meeliften op de prijsafspraken van een andere corporatie uit de regio. ‘Ik zie alleen maar voordelen: onderhoudswerk is eerder klaar en bouwers en aannemers uit jouw regio hoeven minder mensen te ontslaan.’

Heb je vragen over deze manier van werken? Neem contact op met Welbions.