Corporaties en toegankelijke woningen

Expert
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

De beschikbaarheid van woningen en woonvormen voor mensen met een beperking heeft nadrukkelijk de aandacht van woningcorporaties. Aedes is bestuurlijk betrokken bij het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw van het ministerie van BZK. Dit plan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd. Het verdrag moet de positie van mensen met een beperking verbeteren, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, ook op het gebied van wonen. Op deze pagina staat een overzicht van wat corporaties al doen op dit vlak. 

Slim in bestaande bouw voor verduurzaming en vergrijzing

Verduurzaming en vergrijzing brengen uitdagingen met zich mee waar innovatieve oplossingen voor nodig zijn. Aedes en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, hebben samen het programma Slim in bestaande bouw opgezet. Het programma deelt kennis en ervaringen van woningcorporaties op dit vlak. 

Wooncoach: ‘Woonwensen veranderen als de jaren verstrijken’

Een vereenzaamde huurster stookte haar huis nog warm met oliekachels en waste zich bij het lavet. Ze is doof, dus bellen gaat niet meer, maar een kaartje voor de Wooncoach invullen lukte wel. Nu woont ze elders comfortabeler. ‘Ze was bang dat ze bij een verhuizing de woning terug moest brengen in oorspronkelijke staat, maar dat hoeft niet’, zegt Wooncoach Monique van de Walle. De Wooncoach werkt voor corporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen.

Langer zelfstandig wonen: seniorenconsulent helpt huurders

Nel van Mosselveld (76) wilde wel eens weten of zij met een paar hulpmiddelen langer in haar huis in Waalwijk kan blijven wonen. Dus toen zij van woningcorporatie Casade een brief kreeg dat ze een seniorenconsulent langs kon laten komen, heeft ze meteen een advies aangevraagd. Het resultaat: een paar kleine aanpassingen in huis. Ze is er blij mee: ‘Nu hebben we een verhoogd toilet met een beugel ernaast, een douchestoeltje met een beugel ernaast en een thermostaatkraan.’

Van leegstaand schoollokaal naar aangepaste sociale huurwoning

Twee schoollokalen in IJmuiden werden omgebouwd tot twee ruime gelijkvloerse sociale huurwoningen, speciaal bedoeld voor mensen die een aangepaste woning nodig hebben. Voor woningcorporatie Velison Wonen is het een bescheiden uitbreiding van hun woningvoorraad. Maar de nieuwe huurders zijn er niet minder blij om. 

Woningbehoefte van senioren in beeld

Het aantal ouderen neemt fors toe. Maar zijn voor hen voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF Research maakten voor veertig regio’s factsheets die de woningvraag van 75plussers in 2025 tonen. Daaruit blijkt: snelle aanpak is nodig, maar betreft wel maatwerk.

Het Piramidemodel

Om zowel het lokale aanbod als de vraag naar ouderenwoningen in beeld te brengen is in 2011 het Piramidemodel ontwikkeld. Met het Piramidemodel kunnen beleidsmakers realistisch, haalbaar en onderbouwd bepalen hoeveel aangepaste woningen er lokaal nodig zijn. Corporaties en gemeenten kunnen het model aanpassen aan de lokale omstandigheden en beleidsbehoefte.