Corporaties kunnen weer subsidie aanvragen voor intergenerationeel wonen

Nieuws Nieuws · 7 februari 2024
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Vanaf 2 januari 2024 kunnen woningcorporaties weer gebruik maken van de subsidieregeling intergenerationeel wonen. Met deze subsidie kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar € 200 korting krijgen op hun huur. De belangrijkste voorwaarde is dat ze een kamer huren in een geclusterde woonvorm voor ouderen. Tot 31 mei 2024 kunnen corporaties een aanvraag doen voor 2024.

Actieve bijdrage aan leefbaarheid

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de jongeren ook een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het wooncomplex, en dat ze contact hebben met de ouderen. Denk bijvoorbeeld aan samen koken, helpen met kleine klusjes in huis of het maken van een wandeling met de bewoners. De jonge huurder en verhuurder maken hierover afspraken in het huurcontract. 

In ruil hiervoor krijgt de verhuurder, bijvoorbeeld de corporatie of zorgorganisatie € 200 per verhuurde kamer per maand. Bedoeld om de huurprijs te verlagen voor de jongere. Deze regeling vergroot de samenhang en leefbaarheid in complexen met ouderenwoningen. En dat kan een positief effect hebben op de kwaliteit van leven. 

De subsidieregeling is bedoeld voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Belangrijk is wel dat je alleen subsidie kunt aanvragen voor activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Activiteiten die al plaatsvonden voor de aanvraag komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat is een geclusterde woonvorm?

Onder een geclusterde woonvorm wordt verstaan 5 of meer woningen als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet, gelegen in Nederland, die fysiek verbonden zijn dan wel daarmee vergelijkbaar. Het is niet voldoende als de woningen in bijvoorbeeld dezelfde woonwijk zijn gelegen, maar wel als deze onderdeel zijn van een gezamenlijk hofje. De geclusterde woonvorm moet bestemd zijn voor personen van 55 jaar of ouder.