Kortere aanvraagtermijn SOO-regeling 2023

Nieuws Nieuws · 24 augustus 2023
Expert
Frank Diependaal
Adviseur Sectorontwikkeling

De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) 2023 wijzigt. De sluitingsdatum van de aanvraagtermijn voor deze regeling wordt vervroegd van vrijdag 29 december 2023 naar dinsdag 31 oktober 2023.

Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten ouderenhuisvesting (SOO)

Via de SOO is dit jaar € 26 miljoen beschikbaar. Corporaties kunnen voor de bouwkosten van een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm voor ouderen een financiële vergoeding ontvangen . Initiatieven die zich richten op bewoners met een zware zorgvraag kunnen ook een beroep doen op de regeling. Eerder gold dat maximaal 50% van de bewoners een zware zorgvraag mocht hebben. 

De sluitingsdatum wordt vervroegd om de beoordeling en verwerking van de aanvragen nog in dit jaar te kunnen laten plaatsvinden.

De Stimuleringsregeling in ouderenhuisvesting wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).