Meld jouw project aan voor de ZorgSaamWonen Award 2022

Nieuws Nieuws · 27 juli 2022
Expert
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Thema van de ZorgSaamWonen Award 2022 is Buurtroutes - plekken voor ontmoeting. De organisatie zoekt initiatieven die laten zien hoe de fysieke omgeving ontmoeting kan stimuleren. Heb je een project waarmee je het fysieke en het sociale domein verbindt? Of een project waarmee je in de buurt routes hebt waardoor ontmoeting wordt gestimuleerd? Meld jouw project dan vóór 12 september 2022 aan voor de ZorgSaamWonen Award 2022. 

Wie kan meedoen?

Iedereen die een goed inspirerend idee heeft voor een buurtroute kan meedoen. Ook woningcorporaties. Meedoen aan de award verkiezing? Vul dan dit online formulier in.

Tot 12 september 2022 kunnen initiatieven worden aangemeld. De ZorgSaamWonen Award 2022 is een ideeënprijsvraag en kent één winnaar van de publieksprijs, en één winnaar van de juryprijs. 

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria: 

  • Inspirerend idee ook voor andere buurten: het idee biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie in buurten. Het idee is in deze vorm niet eerder toegepast. 
  • Effectief: het idee draagt bij aan het stimuleren van ontmoeting in de eigen woonomgeving.
  • Haalbaar: het idee kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en het idee is voldoende uitgewerkt om met fondsen in gesprek te gaan.  

Wat is de ZorgSaamWonen Award?

Vorig jaar lanceerde ZorgSaamWonen voor het eerst de ZorgSaamWonen Award. Met het thema Eenzaamheid en wonen: ruimte voor ontmoeting was een nieuw initiatief geboren. Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem won in 2021 de juryprijs en Hart van Vathorst de publieksprijs. De award is bedoeld voor projecten die eenzaamheid verminderen of voorkomen.

Meedoen aan de award? Vul dan dit online formulier in.
Meer informatie over de ZorgSaamWonen Award 2022.