Ouderenhuisvesting in de toekomst: gericht op wonen, geschikt voor zorg

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Met de toenemende vergrijzing neemt ook de diversiteit van senioren toe, en dat heeft weer invloed op de woonwensen en -behoeften. Met al deze criteria in het achterhoofd heeft Woonzorg Nederland de seniorendoelgroep verdeeld over 10 profielen, wat weer heeft geleid tot 5 woonformules.

5 woonformules

Elke woonformule heeft unieke kenmerken die hem onderscheidend, kopieerbaar en schaalbaar maken. Die kenmerken zorgen er bijvoorbeeld voor dat de ene woonformule meer geschikt is voor een dorp, terwijl de andere juist voor de stad geschikt is. Wel is elke woonformule gebaseerd op persoonlijk contact en onderling ontmoeten, is veilig en toegankelijk, heeft een buurtfunctie en is in de nabijheid van naasten of gelijkgestemden. 

De 5 woon- zorg formules zijn:
-    G’oud geregeld
-    Stadsveteraan
-    Het Blokkenhuis
-    Dorpsveteraan en
-    Hofje van Auguste.

Bekijk de website van Woonzorg Nederland voor meer informatie over de woonformules en voorbeelden