Subsidie voor ontmoetingsruimten ouderenhuisvesting

Nieuws Nieuws · 11 januari 2022
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Vanaf 10 januari is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Deze ontmoetingsruimten kunnen bij nieuwe woonvormen zijn, maar ook bij bestaande complexen. Er is voor 2022 een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidie voor bouwkosten

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. De overheid stimuleert deze manier van wonen door de realisatie van ontmoetingsruimten financieel te ondersteunen. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de bouwkosten en niet bedoeld voor de inrichting, de exploitatie of de kosten van de grond. In 2023 gaat de SOO nog een keer open, mogelijk met aangepaste voorwaarden. Het budget is dan € 18 miljoen.

Voorwaarden ouderenhuisvesting

De te realiseren ontmoetingsruimte hoort bij een ouderenhuisvesting die ook aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

  • minimaal 5 geclusterde woningen
  • minimaal de helft van de bewoners is 55 jaar of ouder
  • maximaal de helft van de bewoners heeft een indicatie Wet langdurige zorg
  • de huurprijs van de woning is maximaal € 1.000 per maand (dit geldt voor minimaal 75% van de woningen).

Meer informatie en aanvragen

De regeling is open voor aanvragen tot en met 30 november 2022 en verloopt via RVO. Voor meer informatie is het loket van RVO dagelijks bereikbaar. Of kijk op de website van RVO.