Wonen met een Plus in Loosduinse Hof

Expert
Frank Diependaal
Adviseur Sectorontwikkeling

Na 2 jaar van voorbereiding wonen sinds begin dit jaar de eerste bewoners in Loosduinse Hof. Een oud-verzorgingshuis dat verbouwd is tot een complex met 101 zelfstandige sociale huurwoningen voor 80 senioren, 15 mensen met een psychische beperking en 6 zorgstudenten.  

Het eerste Wonen met een Plus-project van woningcorporatie Staedion is een feit. ‘De samenwerking rond krijgen met uiteenlopende lokale partners was intensief. Het had veel tijd nodig. Maar nu het is gelukt, geeft het zo veel energie’, vertelt Maarten Dannenberg, adviseur strategie bij Staedion.  

In het complex is onder andere een restaurant gevestigd, een praktijk voor fysiotherapie, een medisch pedicure en een thuiszorgkantoor. Ook de vrijwilligersorganisatie Stichting Verzilveren is actief in het gebouw. Zij zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen bewoners, huurders, de buurt en de corporatie. 

wonen met een plus

Financiering was ingewikkeld

De ondernemers betalen een ‘gewone’ huurprijs voor hun werkruimte in de plint van het gebouw. ‘We kiezen er bewust voor om de ruimtes niet gratis of tegen heel lage huur beschikbaar te stellen, want die kosten zouden dan boven op de huur van de bewoners komen.’  

Voor de (ver)bouw van de woningen maakte Staedion gebruik van subsidie uit de Woningbouwimpuls. Omdat het project al in de realisatiefase zat toen de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) open ging, kon hiervan geen gebruik gemaakt worden.

‘Maar voor toekomstige vergelijkbare projecten hopen we daar wel profijt van te hebben.’ Al zitten er nog behoorlijk wat haken en ogen aan’, aldus Dannenberg. ’Bij de aanvraag moet je bijvoorbeeld al een exploitatieplan voor de ontmoetingsruimte aanleveren, terwijl dat gaandeweg in het traject pas rond komt. Bovendien lopen we tegen de beperking aan dat je per project een aanvraag moet doen en dat remt onze ambities.‘ 

Subsidieregelingen

Voor corporaties is, naast de Woningbouwimpuls, sinds begin 2022 ook de SOO-regeling beschikbaar. De overheid stimuleert hiermee de geclusterde manier van wonen door de realisatie van ontmoetingsruimten financieel te ondersteunen. De subsidie is alleen bedoeld als tegemoetkoming in de bouwkosten. 

Kijk ook eens bij