Over Aedes

Vooruitblik 2021: samen werken aan de Aedes-agenda 2020-2023

In de Vooruitblik 2021 zijn de ambities uit de Aedes-agenda gegroepeerd in 5 prioriteiten, makkelijk herkenbaar aan elk een eigen gekleurde tab. In de doorklikbare pdf zijn de werkzaamheden van Aedes in 2021 per prioriteit uitgewerkt in projecten. Daarbinnen werken we met maatschappelijke partners, stakeholders en vele corporatiecollega’s aan de realisatie van onze gezamenlijke doelen. Bij alle projecten staat een contactpersoon en een link naar meer informatie op Aedes.nl.