Over Aedes

Vooruitblik 2023: samen versnellen

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Met de Actieagenda Wonen en daarna de Nationale Prestatieafspraken hebben de thema's uit onze Aedes Agenda een scherpere doelstelling gekregen. Deze aanscherping en de opdracht aan onze sector om de afgesproken prestaties te leveren, staan centraal in de activiteiten van Aedes in 2023.

In de Vooruitblik 2023 zijn onze ambities gegroepeerd in 7 prioriteiten, makkelijk herkenbaar aan een eigen gekleurde tab. In de doorklikbare pdf zijn de werkzaamheden van Aedes in 2023 per prioriteit uitgewerkt in projecten.

Daarbinnen werken we met maatschappelijke partners, stakeholders en vele corporatiecollega’s aan de realisatie van onze gezamenlijke doelen. Bij alle projecten staan contactpersonen en een link naar meer informatie op Aedes.nl.

Kijk ook eens bij