Eline Penders

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Eline Penders

Ik houd me bezig met steeds verschillende onderwerpen, zoals het stelsel, maar ook met middenhuur, fiscaliteit, betaalbaarheid, nieuwbouw en grond, leefbaarheid en duurzaamheid. Mijn expertise ligt op het raakvlak van beleid en strategie: hoe krijg ik een vraagstuk verder of beter op de agenda in de beleidswereld? Daarnaast heb ik als projectleider een aantal grote trajecten geleid waarvan de belangrijkste: Actieagenda Wonen, Startmotor Warmtenetten en het landelijke Opgaven en Middelenonderzoek.