Eline Penders

Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering
Afdeling Sectorontwikkeling & -professionalisering
Eline Penders

De afdeling Sectorontwikkeling & Professionalisering werkt samen met leden en samenwerkingspartners aan onderlinge kennisdeling, vernieuwing en innovatie van de corporatiesector. Bijvoorbeeld door de organisatie van ledenbijeenkomsten en de jaarlijkse Aedes-benchmark. We zetten in op thema's als nieuwbouw, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen & zorg, data & digitalisering en werkgeverszaken (onder andere afsluiten CAO).