Aedes PE-academie: portal voor Permanente Educatie

Corporatiebestuurders kunnen gebruikmaken van de Aedes PE-academie. Via deze portal kunnen zij voor de verplichte Permanente Educatie (PE) zoeken in het aanbod van geaccrediteerde opleidingen. Ook kunnen zij hier hun PE-punten registreren. Bestuurders van Aedes-leden ontvangen per mail inloggegevens voor de PE-academie.

Opleidingsaanbod en puntenregistratie

Zoeken in het opleidingsaanbod van de PE-academie kan op trefwoord, per categorie of per opleidingsaanbieder. Alle opleidingen met een plek in de PE-academie zijn geaccrediteerd; bestuurders ontvangen bij het afronden van deze opleidingen zonder meer PE-punten. In de PE-academie kunnen bestuurders zelf hun behaalde PE-punten registreren.

Niet alle opleidingsactiviteiten waarvoor bestuurders PE-punten kunnen krijgen staan in dit overzicht. Opleiders zijn namelijk niet verplicht hun opleiding in deze portal te plaatsen.

108 PE-punten

De leden van Aedes stemden in november 2014 in grote meerderheid vóór het verplicht stellen van Permanente Educatie voor corporatiebestuurders. Sinds 1 januari 2015 moeten bestuurders van woningcorporaties binnen drie jaar 108 PE-punten halen, wat neerkomt op 108 ‘studiebelastingsuren’. Bestuurders kunnen die punten alleen halen bij geaccrediteerde opleiders die hun aanbod koppelen aan PE-punten.

Dispensatie

Voor bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden en meer dan drie bestuursleden, die een bezoldiging van maximaal 10.000 euro ontvangen, geldt een uitzondering. Zij moeten gezamenlijk binnen drie jaar 108 punten halen, als zij bij Aedes dispensatie krijgen.

Hebt u vragen over de PE-academie of Permanente Educatie in het algemeen? Neem dan contact op met Aedes, via [email protected] of 070 2051042.