Aedes tot en met 2023 gecertificeerd voor toekenning PE-punten

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Leden van Aedes zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes. Dat geeft 98,6 procent van de ondervraagden aan in het onderzoek van keuringsinstelling CEDEO. Met deze score is Aedes ook de komende twee jaar een gecertificeerd opleidingsaanbieder en mag punten voor Permanente Educatie (PE) toekennen aan bezoekers van bepaalde bijeenkomsten.

Minimale eis om voor dit certificaat in aanmerking te komen is 80 procent tevredenheid. Aedes zit daar ruimschoots boven met 98,6 procent. Twee jaar geleden was dat 98,1 procent. We zijn bij Aedes heel blij met die nog steeds groeiende tevredenheid. Vooral ook omdat we in de afgelopen periode door corona gedwongen waren veel bijeenkomsten digitaal te organiseren.

Bijeenkomsten voldoen volgens respondenten aan de verwachtingen, zijn inhoudelijk sterk, worden begeleid door vakkundige mensen, staan dicht bij de praktijk en zorgen voor goede algemene informatie en bruikbare tips.

Het geeft je de gelegenheid om je kennis te verbreden en een netwerk op te bouwen

Aedes laat elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek doen, om gecertificeerd te blijven voor het toekennen van PE-punten aan directeur-bestuurders.

Permanente Educatie verplicht voor directeur-bestuurders

Corporatiebestuurders, die lid zijn van Aedes, zijn verplicht tot Permanente Educatie. Zij moeten steeds in een periode van drie jaar minimaal 108 PE-punten halen (2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 etc.). Bestuurders kunnen hun punten behalen bij aanbieders van geaccrediteerde opleidingen.

Vaak krijg je nieuwe informatie over onderwerpen die nog in de onderzoekende fase zitten

Aedes PE-academie voor registreren PE-punten

Bestuurders moeten hun PE-punten registeren in de Aedes PE-academie. In deze portal kunnen bestuurders naast registratie van hun PE-punten ook terecht voor het bekijken van PE-aanbod.

logo van CEDEO