Toezicht op behalen voldoende Permanente Educatie-punten

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Sinds 1 januari 2015 is Permanente Educatie (PE) een lidmaatschapseis en dient iedere bestuurder in drie jaar 108 Permanente Educatie-punten te behalen. De tweede driejaarsperiode is verstreken en Aedes bekijkt nu hoeveel punten individuele bestuurders hebben behaald.

Hoe werkt Permanente Educatie?

De PE-systematiek is bedoeld om de scholing van bestuurders te stimuleren, structureren en monitoren. Bestuurders dienen in periodes van drie jaar (2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 etc.) 108 punten te behalen en deze te registreren in de Aedes PE-academie. Het grootste deel van die punten kunnen behaald worden bij geaccrediteerde opleiders die hun aanbod koppelen aan PE-punten. Nadere informatie over Permanente Educatie staat in het document veelgestelde vragen over verplichte Permanente Educatie voor corporatiebestuurders.

Onvoldoende punten: wat nu?

Aedes inventariseert het behaalde aantal punten per bestuurder. Bestuurders die over de termijn 2016-2018 niet het vereiste aantal punten hebben behaald, ontvangen hierover bericht. Als bestuurders wegens onvoorziene omstandigheden niet het vereiste aantal punten hebben behaald, kunnen zij deze tot 1 juli 2019 alsnog behalen en bijschrijven op het blok 2016-2018. Invoeren kan tot 1 augustus 2019. Als er na 1 augustus onvoldoende punten zijn behaald, dan plaatst Aedes volgens afspraak de naam van de betreffende corporatie op Aedes.nl.

Bijzonderheden

  • Bestuurders die in de loop van een jaar zijn benoemd of van corporaties die later lid zijn geworden van Aedes hoeven geen 108 PE-punten te behalen. Daarvoor wordt de verplichting voor het eerste jaar van het blok naar rato berekend. Bestuurders die vanaf 1 januari 2017 zijn benoemd, worden gemonitord vanaf het blok 2017-2019. Zie ook het rekenvoorbeeld in de veel gestelde vragen.
  • Bestuurders van corporaties met minder dan 1000 verhuureenheden kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een lagere PE-verplichting. Daarvoor dienen corporaties dispensatie aan te vragen bij Aedes.