Blokverwarming ook onder prijsplafond energie

Nieuws 11 oktober 2022
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Om huishoudens tegemoet te komen in de hoge energierekening heeft het kabinet op Prinsjesdag het prijsplafond voor energie aangekondigd. Aanvankelijk zou dit alleen voor zelfstandige aansluitingen gelden, waardoor circa 450.000 huishoudens met blokverwarming, stadsverwarming en onzelfstandige woonruimte buiten de regeling zouden vallen. De Kamer nam vandaag een motie aan waardoor het kabinet ook met een voorstel moet komen voor deze huishoudens.

Kamer wil oplossing voor blokverwarming

Aedes heeft hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd bij de Tweede Kamer en het kabinet. Daarop werd eerder al een oplossing gevonden voor stadsverwarming. Voor huishoudens in complexen met blokverwarming en in onzelfstandige woonruimte werd tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen een motie ingediend door Pieter Omtzigt, die breed werd ondersteund vanuit de Kamer, maar werd ontraden door minister Kaag.

Kabinet aan zet

Aedes stuurde daarop met andere partijen als VEH, Woonbond, VNG en Kences een brief waarin we aandrongen om deze motie wel aan te nemen omdat er ruim 450.000 huishoudens buiten de regeling dreigden te vallen. De Kamer nam daarop de motie aan op 11 oktober. Dit betekent dat het kabinet met een voorstel moet komen voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn, inclusief bijvoorbeeld woon-zorgcomplexen, kleinschalige zorghuizen, zoals Thomashuizen, en complexen voor studentenhuisvesting.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Goed dat de Kamer deze 450.000 huishoudens niet in de kou laat zitten. En we werken graag mee aan een werkbare oplossing voor deze groep.' Met het aannemen van deze motie erkent de kamer de urgentie om ook voor deze kwetsbare huishoudens een oplossing te bieden.