Handreiking: Woningcorporaties en de lokale politiek

Nieuws Nieuws · 6 september 2021
Expert

Er vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats op 16 maart 2022. In aanloop naar de verkiezingen kunnen woningcorporaties hun kans grijpen om het lokale beleid voor wonen en bouwen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de meerwaarde van corporaties en hun zorgen en ambities onder de aandacht te brengen van de verkiezingsprogrammacommissies. Hoe doe je dat?

Aedes maakte een handreiking Woningcorporaties en de lokale politiek met tips over momenten en manieren van beïnvloeding, een checklist van landelijke en lobbyonderwerpen en praktische informatie. De meeste lokale politieke partijen zijn inmiddels gestart met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s.  

Toolkit

We hebben een toolkit campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022 samengesteld, met daarin:

  • een voorbeeld position paper Wonen in [gemeentenaam], dat doen we samen opgesteld -zowel in pdf als word-bestand- waarmee corporaties zelf aan de slag kunnen
  • een begeleidende voorbeeld brief
  • draaiboeken voor een werkbezoek en dialoogsessie.

Woningcorporaties die vragen hebben over de lokale belangenbehartiging, kunnen terecht bij de regionale belangenbehartigers van Aedes.  

Brochure over woningcorporaties

Aedes komt medio november ook met een herziene versie van de brochure Partners in het wonen. Deze brochure is bedoeld voor lokale politici, bestuurders en gemeenteambtenaren en legt in begrijpelijke taal uit wat woningcorporaties doen. Corporaties kunnen de brochure bijvoorbeeld gebruiken om hun rol binnen de gemeente en de uitdagingen die er liggen toe te lichten aan leden van de verkiezingsprogrammacommissie of aan (kandidaat-)raadsleden.

AM2 hoekflat met kleuren