Politici verkennen problemen woningmarkt regio Amsterdam in eerste dialoogsessie

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 11 januari 2021

Over twee maanden gaat Nederland naar de stembus. Volkshuisvesting is daarbij een van de belangrijkste thema’s, erkenden deelnemers aan de eerste dialoogsessie die Aedes en corporaties in aanloop naar de verkiezingen organiseerden. Daarvoor is samenwerking hard nodig.

In vijf dialoogsessies spreken politici, bestuurders en huurders over de volkshuisvesting. Op 7 januari 2021 vond de eerste sessie plaats in Metropoolregio Amsterdam. Vanuit de studio in Pakhuis De Zwijger modereerde Rogier Elshout het gesprek tussen zo’n twintig deelnemers. Afwisselend schoven corporatiebestuurders aan tafel bij Aedes-voorzitter Martin van Rijn, terwijl onder meer kandidaat-Kamerleden, wethouders en betrokken huurders via Zoom op een groot scherm in beeld kwamen.

Grote uitdagingen

Martin van Rijn schetst de uitdagingen waarvoor we in Nederland staan: voldoende betaalbare woningen, leefbare wijken en verduurzaming van de woningvoorraad. De corporatiebestuurders kleuren dat vervolgens in voor regio Amsterdam. Zo moeten hier volgens de afspraken jaarlijks 5.000 huur- en koopwoningen worden gebouwd, waarvan de helft in de stad en de andere helft in andere gemeenten. Dat is een flinke uitdaging. Te meer vanwege de opgave rond verduurzaming, die door de deelnemende politici ook volop wordt erkend. Dat geldt ook voor de oproep van Van Rijn om de verhuurderheffing af te schaffen en daardoor meer nieuwbouw mogelijk te maken. Naast snelheid is zorgvuldigheid belangrijk, en een luisterend oor voor de bewoners in omgevingen waar gebouwd wordt.

Bondgenoot

In het gesprek komt verder naar voren dat leefbaarheid een complex thema is. Illustratief zijn de getallen daarbij: in verschillende Amsterdamse wijken is bijna driekwart van de woningen sociale huur en leeft een derde van de kinderen in armoede. Woningcorporaties zijn nodig als bondgenoot in verbetering van leefbaarheid, zeggen politici. De opdracht is daar vooral om diverse groepen te mengen en sociale huurwoningen deels te verplaatsen naar andere delen van de stad. Martin van Rijn benadrukt daarop nog eens dat de sleutel ligt bij de samenwerking tussen overheid, corporaties en marktpartijen én bij de samenwerking tussen politieke partijen. Afsluitend vat Elshout samen: ‘De uitdagingen zijn te groot om te kissebissen!’

Bekijk ook de uitkomsten van de dialoogsessies in regio NoordOostZuid en Rotterdam-Haaglanden en lees de inzet van Aedes voor de Tweede Kamerverkiezingen.