Rotterdam-Haaglanden stroopt de mouwen op tegen woningtekort en voor leefbaarheid

Aedes-standpunt 18 februari 2021

In de regio Rotterdam-Haaglanden zoeken maar liefst 170.000 mensen een woning. De betrokken partijen werken al hard aan verschillende vraagstukken, maar er is meer mogelijk en daar is landelijke regie en investeringskracht voor nodig. De corporaties staan klaar en willen samen met het Rijk de mouwen opstropen. Dat wordt duidelijk tijdens de laatste van vijf dialoogsessies op maandag 15 februari.

De sessie doet het mondige karakter van de regio eer aan. Het is een levendig en relevant gesprek, waarin stellingname niet wordt geschuwd. Moet er een minister voor Wonen komen? Wat moeten we toch met die verhuurderheffing? Aan de digitale tafel zitten naast de (aspirant-)Kamerleden bestuurders van welzijnsorganisaties, huurdervertegenwoordigers, woningcorporatiebestuurders, wethouders en andere relevante partijen.

Verliesgevende businesscase

De regio kent meerdere uitdagingen. De grootste en meteen ook moeilijkste is een te kleine beschikbaarheid van woningen. Medeorganisator en bestuurder van Havensteder Hedy van den Berk geeft aan dat voor een versnelling van de procedures landelijke regie en ruimte voor investeringsmogelijkheden nodig is. Het middensegment mag hierbij overigens niet vergeten worden. De voorzitter van Aedes, Martin van Rijn, stelt dat er sprake is van een verliesgevende businesscase. ‘Als je wilt investeren, wat echt moet, is verandering van het systeem nodig. Vanuit Den Haag hebben we budget nodig. De potjes die bestaan, zoals de Woningbouwimpuls en andere fondsen, moeten blijven bestaan en de verhuurderheffing moet eraf.’

De wijk is van iedereen

Leefbaarheid is een thema dat niet alleen de kwetsbaarste bewoners in een wijk aangaat. Het geldt voor alle huurders in de wijk. Momenteel ligt de nadruk erg op de systeemwereld, terwijl het om de bewoner moet gaan. De oproep in regio Rotterdam-Haaglanden: vertrouw op lokale inzet van corporaties, leg de regiefunctie bij de gemeente en geef hun zo de ruimte om maatwerk te leveren. Er zijn in deze regio al veel goede voorbeelden van wat wel werkt.

Een duurzame straat

Verduurzaming gaat niet alleen over de energietransitie. Een thema als circulariteit moet ook aandacht krijgen. Om iedereen te voorzien van een duurzame woning, is financiële steun nodig. Er hangt nu eenmaal een prijskaartje aan duurzaamheid en corporaties én particulieren kunnen duurzaamheid niet alleen betalen.

Middelen en ruimte

Van Rijn sluit af. ‘Het zit in de genen van de corporatie en de gemeente om de lastige vraagstukken op het gebied van wonen te ontcijferen. We hebben ruimte nodig om te handelen en daarvoor is sturing vanuit Den Haag vereist.’ Van den Berk vult aan: ‘De wil is er. Samen willen we de mouwen opstropen, om met de middelen en ruimte vanuit Den Haag nog meer in actie te komen.’

Dit was de laaste dialoogsessie tussen corporaties, politici en andere betrokken partijen bij de volkshuisvesting. Lees verder over de uitkomsten van de dialoogsessies in Metropoolregio AmsterdamNoord-Nederland en Oost-Nederland en Zuid-Nederland.

Bekijk een korte terugblik van Aedes-voorzitter Martin van Rijn op de vijf dialoogsessies:

Lees meer over