Woningcorporaties smeerolie in de wijken

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 11 februari 2021

In Zuid-Nederland is sprake van krimp én krapte. Tijdens de vierde dialoogsessie tussen politici, corporaties en andere betrokken organisaties blijkt dat langdurige samenwerking met gemeenten en het Rijk hard nodig is.

Wonen is een basisbehoefte, daar zijn alle deelnemers aan deze dialoogsessie het over eens. De aanwezige (kandidaat-)Kamerleden informeren waar de knelpunten zitten: in doorstroming, in nieuwbouw, in financiële ruimte? Daar gaan de diverse deelnemers – vanuit gemeente, wonen, zorg, arbeidsparticipatie, welzijn – maar al te graag op in.

Krapte

De medeorganisator van de dialoogsessie, de Eindhovense woningstichting ‘thuis, vertelt dat er per beschikbare woning zo’n 1.300 tot 1.500 reacties komen. Buiten de stad ligt dat aantal rond de 600 reacties. De laatste jaren neemt het aantal woningzoekers toe. De inschrijftijd loopt op, evenals de zoekduur. Er zijn, kortom, veel te weinig woningen. Bouwlocaties zijn een probleem, en ook de bouwsnelheid en de procedures. De krapte treft iedereen: de eigen jongeren, de gezinnen met tweeverdieners, maar ook expats en arbeidsmigranten. Er moet gebouwd worden – maar niet voor beleggers die de meeste woningen opkopen. Er is ook een lichtpuntje: dankzij de Woningbouwimpuls kunnen in deze regio de komende drie jaar veel woningen worden opgeleverd.

Smeerolie

Overlast en veiligheidsproblemen in sommige wijken zijn niet op te lossen met burgerparticipatie of betere menging van bewoners. Een deelnemer noemt woningcorporaties smeerolie in de wijken. Niet alleen voor een dak boven het hoofd, maar ook voor veiligheid en leefbaarheid en om proactief problemen te voorkomen. Goede samenwerking tussen alle organisaties in deze dialoogsessie is daarvoor nodig, én regie van de gemeente.

De winter door

Terwijl buiten een dikke laag sneeuw ligt, gaat het online gesprek over verduurzamen. Dat moet, daar is iedereen het over eens; hoewel de businesscase lastig is. Aedes-voorzitter Martin van Rijn licht toe dat corporaties investeren in duurzaamheid. ‘Voor de huurders, die elk dubbeltje moeten omdraaien, willen we de lasten neutraal houden. Daar knokken we hard voor. We nemen het voortouw, maar help corporaties dan de winter door!’ Dat kan door de verhuurderheffing, die de investeringsruimte enorm beperkt, af te schaffen. Vanzelfsprekend worden er dan ook prestatieafspraken gemaakt.

Partnerschap

Van Rijn pleit ervoor te redeneren vanuit wat we met elkaar kunnen bereiken. ‘Decennia geleden hebben we dit ook gedaan. Maar daarom moet er, net als toen, weer regie komen op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Meer planning en programmering. Want het helpt als je weet waar je aan toe bent. Gemeenten kunnen dan langjarig beleid maken.’ Tegelijkertijd zijn er verschillen tussen stad en platteland, waardoor ruimte voor maatwerk belangrijk is. Wat nemen de politici hiervan mee naar Den Haag? Wat steekwoorden: ontregelen, vertrouwen in de expertise, samenwerking tussen professionals en gegevensuitwisseling. Ook willen ze goede voorbeelden meer laten zien. Tot slot kan een nieuwe minister van Wonen samenhang brengen en een langdurig partnerschap met het Rijk bieden. Ook onder de rivieren.

Dit was de vierde van vijf dialoogsessies tussen corporaties, politici en andere betrokken partijen bij de volkshuisvesting. Bekijk de inzet van Aedes voor de Tweede Kamerverkiezingen en de uitkomsten van de dialoogsessies in Metropoolregio AmsterdamNoord-Nederland en Oost-Nederland en Rotterdam-Haaglanden.