Congres samen zorgen voor prettig wonen

Nieuws Nieuws · 30 maart 2021

Woningcorporaties, gemeenten, huurders en zorgpartijenwillen mensen zo prettig mogelijk laten wonen. Een goede lokale samenwerking is hierbij cruciaal. Hoe kun je die samenwerking nog beter maken? Daar gaan we tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ op 20 mei 2021 verder op in. Ben jij erbij?  

Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen, waarbij voorkeuren en woonwensen verschillen per persoon en levensfase. Over het algemeen slagen we er in Nederland goed in om mensen dit te bieden. Dat kan dankzij goede samenwerking tussen gemeenten, bewoners, projectontwikkelaars en vele andere partijen. Uit de evaluatie van de Woningwet blijkt dat er nog veel meer mogelijkheden zijn tot samenwerking.

Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ zoomen we in op de samenwerkingen op de volgende thema’s:

  • Nieuwbouw
  • Leefbaarheid
  • Betaalbaarheid
  • Wonen met zorg
  • Spoedzoekers
  • Duurzaamheid

Aanmelden?

Aanmelden voor het congres kan hier

Het congres wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Woonbond, VNG en Aedes.