Deelnemen aan Discussiedagen Sociale Huisvesting 2024?

Nieuws Nieuws · 6 mei 2024
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

In oktober vindt de 10e editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting plaats. Tijdens een tweedaagse bespreken professionals hun ideeën voor het aanpakken van urgente woonvraagstukken. Centraal thema is deze keer: sociaal wonen in onzekere tijden. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden om deel te nemen.

De discussiedagen zijn bedoeld voor strategen, experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van wonen en sociale huisvesting. Die kunnen afkomstig zijn uit de praktijk van advies, onderzoek of beleid. Deelnemers aan eerdere edities waardeerden de intensieve debatten met collega-professionals. Met hun input konden ze hun eigen ideeën verrijken. De Discussiedagen worden georganiseerd door Platform31 in samenwerking met Aedes, het Kennisplatform Corpovenista en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Voorbereiding

Van deelnemers wordt gevraagd dat zij voorafgaand aan de dagen hun visie op een deelthema uiteenzetten. Er zijn 6 deelthema’s. Deelnemers leveren eerst voor 31 mei een abstract in van 250 tot 500 woorden. Daarna maken ze een uitgebreider betoog met hun analyse en visie over het thema. Dat betoog kan verschillende vormen hebben. Tijdens de discussiedagen geven de auteurs een korte pitch over hun betoog en vervolgens vindt hierover de discussie plaats.

Wie het schrijven van een paper lastig vindt of er graag met andere deelnemers over wil sparren, kan deelnemen aan 2 workshops (online). 

Datum, plaats, kosten en PE-punten

De discussiedagen vinden plaats op 17 en 18 oktober 2024 in Soesterberg (Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten). Kosten bedragen 550 euro, inclusief overnachting en verblijfskosten; exclusief btw. Bestuurders en toezichthouders van corporaties krijgen PE-punten voor deelname.

Meer informatie en aanmelden?

Geïnteresseerd en meer weten? Op de website van Platform31 staat uitgebreide informatie over de opzet van de discussiedagen en over de aanmelding. Lees er meer over.