Prestatieafspraken – gebruik de tips en voorbeelden

Expert
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Prestatieafspraken: een jaarlijks terugkerend ritueel. In juni organiseerde Aedes samen met Atrive webinars over prestatieafspraken in het algemeen en voor Leefbaarheid, Duurzaamheid en Voorraad en Nieuwbouw. De meest in het oog springende vragen tips en inspirerende lokale voorbeelden uit deze webinars hebben we op een rijtje gezet.

Prestatieafspraken algemeen

 Hoe kunnen corporaties het proces van prestatieafspraken door ontwikkelen? Hoe ga je van ‘afspraken maken’ naar ‘afspraken maken en elkaar daaraan houden’? Lees de belangrijkste vragen en tips uit het webinar 

Leefbaarheid

Veel corporaties hebben behoefte aan meer samenwerking met de gemeente. Maar hoe krijg je dat als corporatie voor elkaar? Waar lokaal al goed wordt samengewerkt, is de vraag: hoe veranker je die samenwerking in prestatieafspraken? Hoe kom je tot een gezamenlijke visie? Hoe werk je resultaatgericht op deze ‘zachte thema’s?’ Lees de belangrijkste vragen en tips uit het webinar

Duurzaamheid

In veel prestatieafspraken heeft duurzaamheid al een plaats. Welke keuzes willen corporaties maken en hoe borgen zij dat die keuzes ook betaalbaar blijven? En hoe ga je als voortvarende corporatie om met een gemeente die nog geen warmtevisie heeft opgesteld op wijkniveau? Lees de belangrijkste vragen en tips uit het webinar

Voorraad en nieuwbouw

Voor de realisatie van nieuwbouw is goede lokale samenwerking – verankerd in prestatieafspraken – essentieel. Maar hoe kom je tot een optimale lokale samenwerking om de voorraadontwikkeling te versnellen? Met een wederkerige rol van de gemeente, corporatie(s), huurdersorganisatie(s), ontwikkelaars en andere betrokken partijen. Lees de belangrijkste vragen en tips uit het webinar